نامه عبدالعلي بازرگان به رهبر (گویا)

Abdolali-Bazargan-3نامه عبدالعلي بازرگان به رهبر
هوالعلی الکبیر

جناب آقای سید علی خامنه ای، نمیدانم با چه زبان و از کدامین ظلم و جنایتى با شما سخن بگویم که مشفقان و دلسوختگان ملت نگفته باشند؟ در نظام متمرکز و مطلقه ای که همه راهها منتهی به رأی و تصمیم شخصی شما گشته، نامه‌های ناصحانه متعددی در ارتباط با تقلب انتخاباتی وسرکوب خونین معترضین به جنابعالی نوشته شده که هیچکدام هم پاسخی دریافت نکرده‌اند. بنده نیز امیدی ندارم این نوشته از کانال‌های کنترل شده ارتباطی بیت بگذرد و به رؤیت شما برسد، با این حال بنا به وظیفه ملی و دینی خود نکاتی را یادآور می‌شوم.

در نظام ولایت مطلقه فقیه، شما و تئوریسین‌های این تِز مدعی هستید مشروعیت خود را نه از آراء اکثریت مردم، بلکه ازپیوند به ولایت اهل بیت مطهر پیامبرمکرم اسلام می‌گیرید. سرسلسله ولایت و عرفان در مکتب تشیع امیرالمومنین علی(ع) است که دیدگاه سیاسی خود و معیارهای مطلوب حکومتی را در «عهدنامه‌ای» که به «منشور حکومت اسلامی» شهرت یافته، تدوین کرده است. عهدنامه‌ای که برای اداره سرزمین بزرگ مصر به «مالک اشتر» سپرده تا درماموریت خطیر خود به عدالت رفتار کند. بنابراین بر آن شدم عملکرد شما در وقایع خونبار اخیر را در عرضه به این منشور، که تبلور عصاره تجربیات حکومتی نخستین امام مکتب تشیع است، مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهم. گرچه این نکات را بهتر از من می‌دانید، اما خواستم به مصداق:»فذکرفان الذکری تنفع المومنین»، هرچند خوشایند شما و چاپلوسان نباشد، هم یادآوری کرده باشم، و هم به کسانی که ولایت شما را از سنخ همان ولایت می‌دانند تفاوت زمین تا آسمان را به توفیق حق نشان دهم.

الف – بدبینی ملت به رهبری

جناب آقای خامنه‌ای، میلیون ها ایرانی آزاده، به حق یا باطل، شما را در حوادث اخیر به خاطر حمایت بی دریغتان از رئیس جمهور و تقلب آشکارانتخاباتی همکاران او، عامل اصلی تشنجات و کشتارها می‌دانند وسیاست‌های یک طرفه و استبدادی شما را محکوم و عدالت و صلاحیت رهبری‌تان را انکارمی کنند. جنابعالی مسلماً چنین قضاوتی را بر نمی‌تابید، اما مدعی پیروی از کسی هستید که (در همان عهدنامه) فرمود:
اگر ملت برتو گمان ستمگری بَرَد( حکم ترا ظالمانه بشمارد)، عذر خویش را با شفافیت تمام برای آنها بیان کن و بدگمانی مردم را با دلائل روشن از خود دور ساز. مسلماً در این (تمکین به حقوق و حاکمیت مردم) ریاضتی است که باید بر خود دهی، و رفاقتی است با مردم، و رسیدنی است به آرمانت که باید برپاداشتن مردم در راه حق باشد (بند ۱۳۰ عهدنامه).

اما شما جز تأیید شتابزده صحّت انتخابات پیش از زمان قانونی آن و مردود شمردن ادعای مخالفین بر تقلب درامانت ِ آراء، نه تنها هیچ دلیل و منطقی جز پافشاری بر درستی و «شیرینی»! آن ارائه ندادید، بلکه نیروهای سرکوب تحت فرمانتان را از «تلخی» عواقب کشتار منع نکردید. در حالی که باید به جای تهدید و توبیخ، با عدالت و انصاف و عذرخواهی ازملت، آنها را آموزش و رشد می‌دادید.

با وجود بسته شدن خبرگذاری‌ها و همه امکانات و ابزار رسانه‌ای ِ قابل کنترل، برای بی خبر نگه داشتن توده‌های مردم از سرکوب سازمان یافته حاکمیت، به نظر نمی‌رسد برای شما محدودیتی برای آگاهی ازعوارض این قلع و قمع باشد. آیا هرگز گزارش و عکسی ازشهدا و مجروحین وقایع اخیر را به سمع و نظر شما رسانده اند؟ آیا می‌دانید نزد خدا و خلقش، به عنوان تصمیم گیرنده اصلی و مسئول مستقیم آنها پاسخگوی در دنیا و آخرت هستید؟ از دو حال خارج نیست؛ یا می دانید، یا نمی دانید. این سئوال را رهبر سلف شما در آستانه انقلاب از شاه کرد. آیا به یاد نمی‌آورید!؟

اختلاف میان مقام رهبری و ملت، امری بسیار طبیعی و عادی در سایر کشورهاست، در نظام ولایت فقیه، همواره این مردم هستند که صغیر و مهجور و محتاج سرپرستی هستند و حق همیشه با رهبری است و نظر او «فصل الخطاب» و «حکم حکومتی»اش حذف کننده هرحرکت فکری است. اما در همان «عهدنامه»، در تنازع احتمالی رهبر با ملت (مشابه چنین حوادثی)، تصریح شده است طرفین موظفند به کتاب و سنت (قانون) مراجعه نمایند ورهبری هیچ حق ویژه ای بر دیگران ندارد (بندهای ۶۳ تا ۶۵).

جناب آقای خامنه‌ای، اینک متاسفانه میان شما و بخش عظیمی از ملت اختلاف و فاصله‌ای عمیق افتاده است که در صورت لجاجت و بی‌اعتنائی به حقوق مردم، میرود خدای ناکرده به جنگی داخلی و برادرکشی منتهی شود آثار چنین فتنه‌ای که تا ابد بر پیشانی عاملان آن باقی می ماند، نام نیکوئی از شما باقی نمی‌گذارد.

توجه تان را به تصویر زشتى ازاین اوضاع در فرازی دیگر ازعهدنامه جلب میکنم:

اگر ملت بر رهبری چیره گردد (نظام مدیریت گسسته شود) یا رهبری به ملت ستم کند، در این هنگام اختلاف کلمه پدید می‌آید و نشانه‌های زورگوئی قدرت آشکار می‌گردد، فریب کاری‌های دینی زیاد می‌شود ، عمل به سنت‌های نیکو متروک می ماند، هر کس به دلخواه عمل میکند، احکام معطل می‌ماند، دردها و بیماری‌های(جسمی و روحی) مردم افزون می‌شود، هیچ کس از پایمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بیمی به دل راه ندهد (بی‌تفاوتی مردم). در این هنگام نیکان به‌خواری و بدکاران به عزّت می‌رسند(خطبه ۱۶۰).

ب- انتقاد به رهبری

جناب آقای خامنه‌ای، علی(ع) که شما سالی را به یاد او نامگذاری کردید، در همان آغاز خلافت، صریحاً مردم را به حق‌گوئی (انتقاد) از خود و نظردهی (مشورت) دعوت و تأکید کرد: «من بالاتر از این نیستم که اشتباه نکنم، مگر آنکه خدا کفایتم کند» (خطبه ۲۱۶) و در متن عهدنامه معروف خود به مالک هشدار داد:

باید نزدیک‌ترین وزیرانت از نظرقرب مقام کسی باشد که بیشترین حرف تلخ حق را به تو میزند و آنگاه که عملی از تو سر می‌زند که خدا از اولیائش ناخوش دارد، کمترین یاری را به تو می‌رساند، … همکارانت را به جد بیاموز تا تو را ستایش و بی‌جهت تجلیل نکنند. (بند ۳۳)

شما اگر در حوادث اخیر به جای دستگیری گسترده رهبران گروه های سیاسی و صاحب نظران دلسوزملک و ملت، از بیم واهی بهره برداری از نیروی خشم ملت، و اعتمادتان به تحلیل‌های اطرافیانتان، طبق فراز زیر با آنان گفتگو و رایزنی می‌کردید، آیا به صلاح خودتان و ملک و ملت مظلوم نبود؟

تا آنجا که می‌توانی با دانایان و حکیمان (کارشناسان) در تثبیت آنچه امور کشور را به اصلاح و مردم را به پا می دارد مذاکره کن. (بند ۴۰)

رهبران فکری و سیاسی مردم که جای خود دارد، شما طبق این عهدنامه وظیفه دارید بخشی از اوقات هفته را به شنیدن نظریات کسانی که به شما انتقاد دارند، اختصاص دهید:

باید قسمتی از اوقات خویش را به کسانی که مطالباتی ازخودت دارند اختصاص دهی و در مجلسی عمومی که نهایت تواضع را به خاطر خدا انجام می دهی، بدون حضورنیروهای نظامی، حراستی (امنیتی) و پلیس، شخصاً حضوریابی تا گویندگان (شاکیان) بدون لکنت زبان با تو سخن بگویند، که من از رسول خدا، نه یکبار، که به کرات شنیدم که می‌فرمود: هرگز نظامی را که حق ِ ضعیف بدون لکنت زبان از قوی ستانده نمی‌شود، نمی توان نظام مقدس (پاک و مبرای از عیب) شمرد… ( بندهای ۱۰۹ تا ۱۱۱)

جناب آقای خامنه‌ای، هواداران شما با کدام معیار، حکومتی را که مطالبه امانت درآراء انتخابات را با ضرب و شتم و ابزار قتاله پاسخ می‌دهند، نظام مقدس!! می‌شمارند؟ شما وقتی کارهای بزرگ را به اشخاص کوچک می‌سپارید، برای حفظ موقعیت خود از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنند. به راستی منطق شما درحمایت مستمر از آقای احمدی نژاد، که مملکت را با عملکردش در آستانه نابودی قرار داده، جز نزدیکی به افکار خودتان، آنچنان که در نماز جمعه گفتید، چیست؟ نمازی که فرصت استثائی خدائی بود تا جامعه را با قبول تقلب وقضاوت منصفانه خودتان به آرامش بیاورید. اما در «عهد نامه علی» آنگاه که ضوابط گزینش کارگزاران را: داشتن تجربه، حیاء، خانواده صالح، سابقه در اسلام پیشگام (نه متحجر)، اخلاق کریمانه، بی طمعی مالی، عاقبت اندیشی و … تبیین میکند به گونه دیگری توصیه شده است:

کارگزارانت را پس ازآزمایش به کار بگمار، نه با تمایل شخصی و رأی فردی. که این شیوه ظلم است و خیانت (به ملت). (بند ۷۲)

ج- سرکوب مخالفین

کشتارهای فجیعی که در برخورد با دانشجویان و یا در تظاهرات مسالمت آمیزخیابانی در حوادث اخیرتوسط نیروهای تحت فرمان مستقیم وغیر مستقیم شما رخ داده است، تماماً حکایت از عزم راسخ آن مقام در قلع و قمع مخالفینی می‌کند که جز تجدید انتخابات ِمهندسی شده درخواست دیگری ندارند. گویا فدا شدن هزاران نفر برای به کرسی نشاندن تصمیم رهبری و نادیده گرفتن میلیونها درخواست منطقی اهمیتی در نظام ولائی شما ندارد!؟

اگر از خاطر نبرده باشید،۵۶ سال قبل در بیدادگاه نظامی شاه، وقتی مرحوم طالقانی و سایر سران نهضت آزادی محاکمه می‌شدند، مهندس بازرگان پس از دریافت محکومیت ده ساله خود خطاب به تیمسار»قره باقی» رئیس دادگاه گفت:
ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون وبه شیوه مسالمت آمیز با شما سخن می‌گوئیم. با محکوم کردن ما ملت خاموش نمی شود بلکه با زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت.

ده سال بعد حرکت‌های چریکی درجنگل‌های «سیاهکل» و عملیات مسلحانه شهری جایگزین مبارزات مسالمت آمیزپارلمانی شده بود. تشکیلات شما استثنا نیست و قوانین الهی شیخ و شاه نمی‌شناسد.
شما این سخت‌سری و قاطعیت را به نفع نظام ولائی می‌دانید، اما در فراز دیگری از منشور حکومتی على (ع) نظر دیگری عنوان شده است:
ترا هشدار میدهم در باره خونها (جان مردم) و خون ریزی به ناحق. زیرا هیچ عاملی بیش از کشتاربه ناحق موجب بروز نابسامانی‌های اجتماعی (نقمت) و پی‌آمدهای تخریبی عظیم و زوال و بریده شدن مدت (حکومت) نمی‌گردد …. مبادا پایه های سلطنت خویش با ریختن خون حرام تقویت کنی که چنین شیوه‌ای نه تنها موجب تضعیف و سستی ارکان حکومت، بلکه زوال و انتقال آن (به نظامی دیگر) می‌شود. (بند ۱۴۱)

جناب آقای خامنه‌ای، شما که اجازه نمی‌دهید خبرنگاران داخلی و خارجی از صحنه‌هائی که هوادارانتان آفریده‌اند، فیلم و گزارشی تهیه کنند، آیا مستقل از فضا و فیلتری که پیرامونتان ایجاد کرده‌اند هرگز فرصت کرده‌اید نیم نگاهی به عکس‌ها و فیلم‌هائی که جوانان جسور با موبایل‌های خود از جنایت‌های مأمورانتان گرفته‌اند بیندازید؟ آیا حمله نیروهای سرکوبگر در لباس شخصی را که همچون گرگ به جان جوانان برومند وطن افتادند دیده‌اید؟ مگر امام علی(ع) در همان عهدنامه هشدار نداده بود:

مبادا، همچون درندگان به جان مردم افتاده و خورد نشان را غنیمت بشماری. آنها از دو حال خارج نیستند؛ یا برادر دینی تواند و یا همنوع تو (بند ۹ و ۱۰).

البته شما در نماز جمعه با فرافکنی زیرکانه‌ای مسئولیت این جنایت ها را به گردن «تروریست های نفوذی»! انداختید که در پوشش تظاهرات خیابانی ضربات تروریستی خود را وارد می کنند. عجبا، چگونه است که تروریست ها اهداف خود را همواره از میان دانشجویان معترض دانشگاهها و در میان مردم عادی انتخاب می‌کنند!؟

گفتید:»اینکه بروند دانشگاه و جوان دانشجوی مؤمن و حزب اللهی را آنهم با شعار رهبری مورد تهاجم قرار دهند دل انسان را واقعا خون می کند»! اگر چنین احساسی صادقانه است، چرا برای یکبار هم که شده دستور نمی‌فرمائید نیروهای انتظامی شما با نیروهای رسمى با لباس شخصی برخورد و آنها را دستگیر کنند؟

امام علی به مالک اشتر، با آنکه مطمئن ترین یاور او بود، در دفاع از حقوق مردم تازه مسلمان مصرو پرهیز او از اتخاذ شیوه‌های خشن در برخورد با مردم فرمود:

اگر به خطا کسی را کشتی یا تازیانه‌ات، یا شمشیرت، یا دستت در عقوبت از حدّ گذرانید، یا با مشت و بالاتر از آن، به ناخواسته مرتکب قتلی شدی، نباید گردن کشی و غرور قدرت تو مانع آید که خون بهای مقتول را به خانواده اش بپردازی.

جناب آقای خامنه‌ای، در نظام ولایتی شما خونبها که پیش کش! جنازه جوانان را هم به خانواده‌هاشان به راحتی تحویل نمی‌دهند تا بر آنان عزاداری کنند!؟ این است رأفت وعطوفت اسلامی ادعائی شما!

شما با تحریک عواطف مذهبی نمازگزاران، بخش عظیمی از ملت را فریب خوردگان یا وابستگان به بیگانه شمرده و مرتکب ظلم عظیمی می‌شوید. شما ناله و نفرین مادران داغدار وفرزندان شکنجه شده آنان را نمی‌شنوید اما در نظام خداوند ِ سمیع و علیم ناله والدین «ندا»های مقتول بدون جواب نمی‌ماند.

(بند۱۹) هیچ عاملی برای تغییر نعمت‌ها (راحت و رفاه و امنیت و آزادی) در جامعه و شتاب گرفتن نقمت ها (نومیدی، اعتیاد، فساد، فحشاء و …) مؤثرتر از قدرت گرفتن یک حکومت بر پایه ظلم نیست. زیرا خداوند شنوای دعای شکنجه دیدگان و در کمین ستمگران است.

د- شخصیت پرستی مشرکانه

جناب آقای خامنه‌ای، ملت ما در انقلاب سال ۵۷ ازطاغوت زمان که نماد طغیان استبدادی یک فرد بود، نجات یافت و به حاکمیت ملی رسید. اینک پس از ۳۱ سال، گرچه ظواهر و عناوین عوض شده، اما همچنان در بر همان پاشنه می گردد و اکثریت ملت درنظام ولایت مطلقه و شورای نگهبان و سایر نهادهای وابسته، از حاکمیت خود محرومند. شیوه‌های شخص پرستی و بت سازی مشرکانه از مقامات و تملق و چاپلوسی، سکه رایج زمانه است و بر خلاف امام علی که در طرد و دفع متملقین فرصت‌طلب از هیچ فرصتی دریغ نمی‌کرد، متأسفانه دیده نمی‌شود مقام رهبری ابراز برائتی از چنین چاپلوسانی کرده باشند. گویا این فراز زیر از عهدنامه به کلی فراموش شده است:

هرگاه از اقتدارخویش احساس ابهت واوج خیال (در آسمان جاه و مقام) کردی، نگاهی به عظمت ملک خداوند بر بالای سرت بیفکن و قدرت او را برخویش، که فاقد آنی، در نظر بگیر. با چنین به خود نگریستنی سرکشی تو تسکین می یابد، تند و تیزی تو فرو می‌کاهد و عقل و خِردی که از توگریخته باز می‌گردد (بند۱۴).

ر – عدالت پروری

انتظار ملت از شما چیزی جز انصاف و عدالت و ترجیح حقوق ملت برتمایلات خودتان نیست، شادمانی شما نیز، آنچنان که در عهدنامه آمده است، نباید جز اجرای عدالت و جلب رفاه و رضایت مردم باشد. این سخن ِامامی است که یکسره از ولایت او داد سخن می‌دهید:

بهترین مایه شادمانی رهبران باید بپا داشتن عدالت در شهرها وپدیدار شدن دوستی (طرفداری) ملت باشد و چنین دوستی حاصل نمی‌شود، مگربا خوش‌بینی‌شان و این نیزحاصل نمی‌شود جز با گردآمدنشان پیرامون مسئولین امور و سنگین نشمردن بار دولت آنها بردوش خود و ترک ِآرزوی سر آمدن دوران زمامداری‌شان (بند۵۸).

جناب آقای خامنه‌ای، پایان بخش نامه خود را مقدمه عهدنامه امام علی قرارمی‌دهم، مقدمه‌ای که به هنگام اعزام مالک اشتر به سرزمین فراعنه، نوشته شده است:

ای مالک، بدان که تو را به سرزمینی فرستاده‌ام که پیش از تو دولت‌ها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشمی می‌نگرند که تو در کار رهبران پیش از خود می‌نگری ودرباره تو همان می‌گویند که درباره آنان می‌گوئی و نیکوکاران را از آنچه خدا بر زبان مردم جاری می‌سازد توان شناخت.

میهن عزیز ما بیش از ۲۵ قرن است درسلطه سلسله سلاطینی، عموماً ستمکار زیسته است، زمان زیادی ندارید تا قضاوت بندگان خدارا عوض کنید. آریامهر!! آنگاه صدای انقلاب مردم را شنید که فریاد «مرگ برشاه» همه فضای شهر را پر کرده بود. به نصیحت امیرمؤمنان گوش دل بسپارید که فرمود:

کفایت کار مردم به عهده تو قرار گرفته وخداوند ترا در رفتارت با ملت امتحان می‌کند. پس خود را در جنگ با خدا قرار مده که قدرتی در برابر انتقام او نداری و نیز بی‌نیاز از عفو و رحمتش نیستی (بند۱۱).

… و مااریدان اخالفکم الی ما انهیکم عنه ان ارید الاالاصلاح مااستطعت و ماتوفیقی الابالله علیه توکلت و الیه انیب (هود۸۸).

Advertisements
نوشته شده در News. برچسب‌ها: , , . 17 Comments »

17 پاسخ to “نامه عبدالعلي بازرگان به رهبر (گویا)”

 1. مهرداد Says:

  افرین بر فرزند خلف مرحوم مهندس بازرگان. بسیار شیوا و مستدل با فرمان حضرت امیر (ع) بیان فرمودهاید.

 2. ناشناس Says:

  خواستم یه جور به آقای رفسنجانی برسانید اگر ایشون در مراسم نماز جمعه ّهفته های نزدیک شرکت کنه من و خیلی از دوستان(حتی برای اولین بار) حاضریم بیایم و جمعیت میلیونی انجا برای حمایت از مردم سبز وحفظ اندیشه های امام تشکیل دهیم. وچیزی که دشمنان انقلاب از آن میترسند به نمایش بگذاریم. ایشان امام جمعه موقت تهران هستند مگر بعضی بخواهند به مساپل اختلافی دامن بزند و وحدت کشور را زیر سوال ببرند که نگذارند ایشون مراسم نماز جمعه رو امامت کنند.

 3. alirezaa Says:

  حرف دل مارا زده اند من اقاي خامنه اي رامانندمراد خود دوست داشتم ولي حالا از ايشان ناراحتم كه راي مارا ناديده گرفتند

 4. سشي Says:

  نامه بي سلام و بدور از ادب فرهنگ ايراني را به قلم شما خواندم براي من كه در سن شما هستم تازگي نداشت . رسوايي جرياني كه شما منتسب به آن هستيد ممكن است بر نسل جوان پوشيده باشد ولي بر ما پوشيده نيست . جرياني كه در عفونامه نويسي زمان ستمشاهي گوي ادبيات تملق را از همگان ربوده بود همراه از مردم دم مي زديد نگاهي به چهل ميليون آراء كه مردمي بعد از سي سال فراز و فرود حوادث پاي صندوق آراء آمدند و مطابق موازين قانون اساسي (كه شما آنرا قبول نداريد) دست به انتخاب زدند نشاندهنده چيست ؟
  از عهد و عهدنامه ميگوييد ! شما كه ناكثين عهدشكني هستيد كه بر ميثاق ملي (قانون اساسي) كه جايگاه رهبري و اركان نظام را مشخص كرده عهد شكسته ايد . چه نقطه مشتركي با مردم ما داريد . شايد دود و دم منقل به وجدتان آورده باشد و در خيال خود داستان سيال ذهن مي بافيد . نوع شما و دوستانتان صدها برابر امكان استفاده از سايتها و نشريات بين المللي و روزنامه هاي داخلي را داشته و داريد . ضعف منطق خود را با مظلوم نمايي نبود آزادي نپوشانيد . مردم خريدار آرمانهاي كوتوله و انديشه هاي پوك سياسي شما نبوده و نيستند . جمعيت اندك برانداز و اغتشاشگر را كه بدنبال تكرار كودتاي يلتسيني در ايران بوده هستند و خواهند بود با مردم مشتاق جمهوري اسلامي و شيفته رهبري اشتباه گرفته ايد . چهل ساعت اعترافات سردمداران جريانات اخير اگر از طريق سيما منتشر شود مجموعه شما زيرآب دهاني كه مردم به صورتتان خواهند انداخت جاي نفس كشيدن نخواهيد داشت گذشت و عطوفت مردم ما را از فرهنگ اسلامي و ايراني شان بدانيد كه امثال شما را تحمل مي كنند .
  العاقل يكفيه الاشاره

  • ناشناس Says:

   به سخن نگاه کن نه به گوینده ان هنگام صبح شبروان ستوده خواهندشد امام علی(ع)
   اگر بنای به ادعای بدون دلیل باشد فکر نمی کنید ………………………..
   ایا شما کسانی را که به قیمت جان خویش وخون عزیزانشان علیه رهبر تان فریاد تظلم سرمیدهند شیفتگان اومیخوانید حقا که خود شیفته اید

  • ناشناس Says:

   مردک ابله جیره خوار من یکی از همان مردمی هستم که از ظلم رهبرکت طاقتم طاق شده .وجود منهوست را منتسب به مردم پاک آریایی ایران زمین نکن…

 5. Karim Says:

  مردك ابله موسوم به سشي: همچون پيشوايان بي مايه و دريده ات دهان به ياوه گويي گشاده و گزافه گفتي! در منطق مولا علي به ظالمان نبايد سلام گفت بلكه لعنتشان بايد كرد. دوم آنكه سردمدار عفو نامه نويسان يار غار رهبرت عسگراولادي نامسلمان بود.
  اما تو كه گفتار امام علي را «داستان سيال ذهن» مينامي جز در صف خوارج جايگاهي نداري و بخدا سوگند كه در كلام تو شقاوت و قساوتي موج ميزند كه نشان از خوي تبهكار و خونريز تو دارد. و اما بدان و آگاه باش كه روز مظلوم بر ظالم بسي سختتر از روز ظالم بر مظلوم است. و آن روز دور نيست.

 6. ناشناس Says:

  من درجواب این بی خرد متحجرکه به فرد مبارز ومحترمی مثل اقای بازرگان احانت کرده میگویم دوران شما عقب مانده ها تمام شده شماچماغ بدستان حق ندارید خودتان رابه مردوم وصل کنید

 7. bahman.faramarzi Says:

  انتخابات
  رهبر ایران جوابم را بگو هستی اهل گفتمان و گفتگو
  چون شما هستید مولای فقیه البته از دید من قدری سفیه
  این دلم از بهر تو سوزان شده ازخدای خالقت حیران شده
  این چه ملت هست که داری شما هی ترکمون میزنن روی شما
  این همه خرج سفر کردی شما این همه زحمت کشیدی بهرما
  باز هم ملت زدند آن بر شما بر تمام دولت و قدر شما
  خوب کردی رهبر فرزانه ام همره محمودک دردانه ام
  هر دو تا ریدید بر این انتخاب حال ملت را به کل کردی خراب
  البته اصل سوالم این نبود این عمل که اولین بارت نبود
  تو چگونه باز کردی اعتماد بر همین پررو پسر احمد نژاد
  او که اندر اعتقاد اهل فن از شما برده تو راهه مکرو رین
  از کجا با تو نسازد اینچنین؟ میرسی بر حرف من بنشین ببین

 8. Yousef Samadi Namin Says:

  In Sashi hala har ki ast chiz az tarikh motevajjeh nashode va ehtemalan sennesham mesle aghlesh paiine vali mikhad rad gom kone.

 9. سارا Says:

  مرگ بر ضد ولايت فقيه

 10. محمد Says:

  اقا جان زور که نیست در انتخابات رای نیاورده اید میگویید تقلب شده سوابق بازرگان و نهضت ازادی برای مردم معلوم است ایشان و یارانش برای همیشه مطرود ملت ایرانند نکته دیگر اینکه چون موسوی در تهران رای زیادی اورده خیال میکنید خبریه نه اقا جان توهم شما را بر ندارد اگر رهبری فرمان دهد ازشهرستانها سیل مردمی راه میافتد و ده تای تهران را زیر و رو میکند حالا هر چه میخواهید ما را مزدور بنامید اسناد سیا و موساد معلومه که کی مزدوره

 11. advhc Says:

  دوران شما كافران تمام است شما كه طاقت انتقاد را هم نداريد
  خونم فداي ازاديست

 12. شيراز Says:

  مرگ مرگ بر ولايت فقيه

 13. سعید Says:

  سلام
  جناب آقای بازرگان: خداوند رحمت کند پدرتان را هرچند که او هم امانتدار خوبی برای انقلاب وامام نبود و به اعتماد امام پاسخ درخوری نداد!
  از نهج البلاغه نوشتن شما تا حدودی انسان را به یاد آیه قرآن در آرم سازمان تروریستی منافقین می اندازد! وقتی گذشته وحال شما را با این گوهرهای اصیلی که از کلام مولا انتخاب کرده اید میسنجم هیچ سنخیتی نمییابم! اما وقتی گذشته و حال بقول شما (آقای خامنه ای) و بقول اکثریت مردم ایران (رهبرانقلاب؛ باور نمی کنید؟ یه سری تشریف بیاورید وطن) را با این گوهرها میسنجم شباهتها کم نیست و خدای متعال را شاکرم که در زمان این رهبر زندگی میکنم . امام صادق(ع) شرط قبولی نماز رادو چیز می دانند: اول برائت از مشرکان دوم ولایت پذیری هیچکدامشان در شما وجود ندارد بلکه عمل شما برعکس آن است. امثال شماها از نهج البلاغه هم استفاده ابزاری میکنید! چرا که ویژگیهای شخصیتی صاحب نهج البلاغه را در شما نمیبینیم. آقای بازرگان قرآن می فرماید: اشداء علی الکفار رحماء و بینهم گویا شما برعکس قرآن عمل میکنید! دوستیتان با سران کفر و شدتتان به رهبر! بقول خدای متعال : فاین تذهبون؟

 14. یک سارای درستو حسابی Says:

  درود بر ضدولایت فقیه

 15. همایون Says:

  جواب ابلهان خاموشی است…
  مرگ بر ضد ولایت فقیه
  هرکه با آل علی در افتاد ور افتاد
  به امید ظهور مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

 • برترین مطالب

 • %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: